Hundens gemytt

Alle moderne renrasete hunder er avlet frem. Dette vil si at mennesker har valgt hvilke hunder som skal få lov å pare seg og hvilke som blir utestengt. Denne selektive avlen har gitt oss spennende hunderaser som Bulldog, Golden Retrivere og mange, mange flere.

I begynnelsen var avlen konsentrert rundt målet om å sikre en god brukshund. Så det var nytteverdien som var viktig. Men snart skiftet fokuset og man begynte å avle frem de peneste hundene.

Hva er en pen hund?

Dette er et spørsmål som de forskjellige raseklubbene har forsøkt å beskrive ved å lage rasestandarder. Dette er en listen med forskjellige ytre trekk som hunden skal vise, inkludert skulderhøyde og farge på pelsen.

Hvis hunden deltar i forskjellige utstillingskonkurranser så vil dommerne bruke disse standardene for å vurdere hvor ”vakker” hunden er. Standardene varierer fra rase til rase og er selvsagt også utformet for å vise hva som er forskjellen mellom rasene.

Jo nærmere hundens utseende nærmer seg rasen ideal, jo bedre er det. Hunden som matcher standarden i størst mulig grad vinner, og blir selvsagt et ettertraktet avlsdyr.

Gemytt

Så kommer det store spørsmålet; hva med hunden gemytt? Dette har historisk sett ikke fått mye fokus. Så lenge hunden kan stå stille så dommeren får sett på hunden så er resten ikke så viktig.

De siste årene har gemyttet blitt satt på dagsorden i mye større grad. Så rasene har begynt å legge inn standarder, eller kjennetegn som en hund bør oppfylle. Dette er en positivt ting, men samtidig mener vi, og flere med oss, at det fremdeles er for mye fokus på utseende i forhold til gemytt.

De aller flest hunder som fødes, selv renrasede hunder, blir ikke brukt i utstillinger. De blir familiehunder eller brukshunder. Derfor bør de hundene som avles frem ha fokus på dette.

Egne oppdrettere som fokusere på gemytt

Heldigvis så er det flere oppdrettere som er opptatt av dette. De driver med en oppdrett som har fokus på at valpene skal fungere optimalt i en familie og/eller som en brukshund. Noen har begynt med selektiv avl for å skape gode agility hunder, hunder som elsker dressur konkurranser og annet.

Ideen her er at hvis hunden viser seg å være ”vakker” i henhold til rasestandarden så er det greit, men gemyttet er viktigs. Målet er at valpen gjør det bra som sporhund, som politihund, i dressurkonkurranser eller blir en fantastisk familiehund.

Ser du på nettsiden deres så står det klart der at de har fokus på gemytt og ikke på utstilling. Verdt å se etter hvis man ønsker en renraset hund, uten å ha ambisjoner om å stille i utstillingskonkurranser.

Hundens rase har innvirkning på gemyttet

Det er viktig å huske at hunder er avlet frem for å oppfylle forskjellige arbeidsoppgaver. I moderne tid så er fokuset mer på gode familiehunder enn noe annet. Likefult er det helt klart at egenskaper fra gammelt av henger igjen. Derfor lønner det seg å undersøke hva som kjennetegner rasen før man kjøper en valp.

Hvis man har en blandingshund, bør man se nøye på forelderens gemytt og dette kan gi en indikasjon på valpens gemytt. Men det er mer usikkerhet knyttet til gemyttet på blandingshunder.